Chúng tôi mang đến cho bạn các sản phẩm của sáng tạo, tài hoa và lòng tự hào quê hương Sen Hồng! 

Đan lát

Copyright 2013. Quatangdongthap.com. All rights reserved.

Nếu đã một lần đặt chân đến với Đồng Tháp, sự thuần khiết như hồn sen của vùng đất này cứ muốn níu giữ chân ta. Ấy vậy nên, hãy mang một kỷ vật của vùng đất này về để nhớ để thương và sớm ngày quay trở lại! 

"Quà Tặng Đồng Tháp" sẽ giúp bạn thực hiện được điều ấy!   

Gốm sứ

Nhồi bông

Đồ chơi gỗ